Styremøte 17. september 2020

Styret møtes med jevne mellomrom i Villa Breskesjær. Her er en kort oppsummering av hovedsakene fra møtet.

Markiser og pergola:
Flere beboere har sendt inn skjema for valg av annen leverandør der det tas eget ansvar for oppfølging.

Garasjen:
Et provisorisk skiboks-oppheng er montert uten tillatelse og styret vil be eier om å ta dette ned.

Fellesarealer – saker med Solon og Solid:
Dialog om endring av dammen er i gang og ny løsning for lekeplassen likeså. Det er mulig at ringeklokkesystemet skal byttes ut i sin helhet.

Altmann:
I samarbeid med Enqvist ser vi på regnskapet og om vi kan forsvare å utnevne Altmann som anleggsgartner.

HMS/FDV:
Markeringslys til nødlys i oppgangene er OK. Branntavle – trykkvakt for vann er OK.

Vannmåler:
Styret diskuterte dette utførlig og tar det med som sak på ekstraordinært årsmøtet.

Ekstraordinært årsmøte:
Styret diskuterte saker til møtet, blant annet valg av valgkomité, vannmåler, kommunale avgifter og bruk av arealet bak dammen.

Gjesteparkeringen:
Bookingsystemet er lansert, men fortsatt under videreutvikling. Minne beboerne om at det kun er tillatt å booke én plass av gangen.

Diverse:
Hagegruppen, redskapsbod, Telia (tidligere Get) og hjemmesiden.