Styremøte 20. mars 2024

Skaret 20/03/2024.

Til stede: Anne-Lise, Bjørn, Karl Otto

 

20/03/24 Agenda

Oppfølging av referat og aksjoner

Regnskap økonomi

Generelt

Neste møte

 
6/12/22 Fukt-saken

Solid, sammen med Sameiet og Sweco (skarets rådgiver) har kommet til tiltak i 3 seksjoner som skal prøves ut før dette innføres på resterende seksjoner som har meldt inn om problemer.

 

6/4: 3 lokasjoner utbedres av Solid etter påsken. Dersom dette fungerer etter hensikten så vil resterende innmeldte saker vurderes/utbedres.

 

12/5: Solid er trege med å svare. De skulle se på 3 seksjoner denne uken, men prøver nå å komme tilbake neste uke. Thor Georg følger opp.

 

13/06: Solid har begynt arbeidet med utbedring av fukt på 1 seksjon.

 

28/08: Solid mener det er lukket. Det er en seksjon som må utbedres igjen.

 

09/10: Avviket er ikke lukket, 2 seksjoner er igjen.

20/03: Ingen endring

 

 

 

 

 

 

 

12/5/23 Temperatur vann og varme

Fortsatt klage på varmeforskjell når man bruker vann ulike steder. Termostatstyrte ventiler varmtvann som det kan være feil med. Mangelfull FDV-rapporter, innregulering og systemtegninger fra Solid. Bjørn og Thor Georg kaller inn Vito til et møte.

 

13/6: Bjørn og Thor Georg har møte 22.06.22 med Vito.

 

07/09: Bjørn purrer Vito om bekreftelse på at reguleringsventiler er stilt inn riktig.

03/10: Det mangler fortsatt svar fra Vito.

14/11: Kommer tilbake med svar.

28/08: Purre Vito om innstillinger på reguleringsventiler –få bekreftelse

13/03: Thor G. tar kontakt med Vito og ber om pris på termostatstyrte blandebatterier.

09/10: Thor G. har purret Vito.

07/12: Befaring 06. desember. Bjørn har bedt om tilbakemelding om varmtvann er ok og blandeventil-temperaturer er ok. Temperaturen var litt for høy. Liten sirkulasjon om kvelden, som fører til kaldere varmtvann om morgenen.

19/02: Ikke fått svar på det. Bjørn formulerer en tekst til årsmøtet.

Bjørn ber om bekreftelse fra at ventiler er iht. forskrifter.

20/03: Vito kommer med et svar i løpet av våren. Følges opp i neste møte.

 

07/12: Radiatorvarme – varmen har ikke vært på i det siste i garasje og fellesarealer. Dette er gått gjennom av Vito og det skal undersøkes om det er noe feil. Ventil i oppgang A er defekt, den byttes. Blandeventiler vurderes også, men varmtvann må gås gjennom først.

20/03: Reparasjon utføres i løpet av våren.

 

07/12: En runde på reklamasjoner / avvik før 5-års garantien utgått. Tas opp på neste referat og vurderes på årsmøtet.

19/02: Thor G. sender ut mail til alle og spør om reklamasjoner som kan gjelde flere steder. Sakene kan gå tjenestevei – til Solid/gjennom tidligere eier. Styret kan involveres i store avvik eller hvis rådgivere/uavhengig rådgiver for eksempel bekrefter feil utførelse.

20/03: Runde utføres i midten av april. BN sender ut en mail.

 

19/02: Vannlekkasjesak garasje følges opp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bjørn

10/07 Økonomi

Usikkerhet rundt kommunale avgifter. Vi fikk avregning på kr 100.000 ekstra for 2022 og vi må derfor betale mer for 2023. Budsjett og felleskostnader må justeres. Beboere kan ikke slå på spredere. Høre med Enquist om nivået på felleskostnadene, de er ganske høye til at vi ikke har noe gjeld.

 

10/07: Felleskostnader. Har blitt økt.  Dugnadkost fra Altman som ikke var med i budsjettet.

 

09/10: Regnskapet ser ok ut. Fortsatt usikkerhet rundt avregning av vannforbruk som vi får neste uke.

 

07/12: Regnskapet ser bra ut. Har vært bedre priser på strøm og fjernvarme så langt. Overskudd settes av til vedlikeholdsfondet.

20/03: Regnskapet er ok. Gi beskjed til regnskapfører om å flytte penger. Anne-Lise utfører.

 

19/02: Årsregnskapet 23’ er godkjent av styret.

 

19/02: Beholder samme styrehonorar samme året før.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne-Lise

 

13/3 Elbillader

13/03: Borettslad, som har levert ladesystemet for elbil som vi har hatt, legger opp og vi må ha ny leverandør. Vi har fått tilbud fra en ny leverandør som det foreslås å inngå kontrakt med: EV Advisor. 29kr/mnd per lader 6 mnd, og 39kr/mnd. etter 6mnd. 7% påslag på prisen. Thor G. hører med naboer og Enquist om andre alternativer.

 

10/07: Det er inngått avtale med Movel.

28/08: Problemer med lading. Venter på rapport fra Movel. 11 som ikke var koblet på? Og dermed ikke er fakturert/betalt. Vi bruker snittet fra tidligere forbruk til å fakturere disse?

 

28/08: Det må avklares hvor mye skal sameiet ta på toppen? Vi pleide å ta 25øre med forrige avtale. Det foreslås at vi kan ta et fast beløp i året fra beboere for å dekke service årlig for årlig administrasjon og service av el.systemet. (forrige faktura fra Vestby var på kr. 20.000 inkl. mva. Det foreslås at kr. 10.000 dekkes av de som har lader, ca. 222 kr per person per ladeplass per år.

 

09/10: De 10.000 kr må fordeles på alles felleskostnader, ikke kun de som har elbillader. Det er fortsatt noen som ikke er registrert.

 

07/12: Vestby Elektro svarer ikke om feil på ladere. 4 plasser som ikke får kontakt med Movel. Hvis de ikke svarer, bestilles feilsøking av Movel som viderefaktureres til Vestby Elektro.

19/02: Byttet 2 ladere på garanti, Ikke vært feil siden sist. Anlegget er fortsatt koblet i serie og ikke stjerne. Bedt om pris for å endre til stjernekobling.

20/03: Mangler fortsatt tilbud på stjernekobling av ladere.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07/12/23 Manglende oppfølging av Altman:

–          Glemte å ta inn vannslanger for vinteren.

–          Følge opp og vurdere å lyse ut jobben på nytt.

20/03: Går gjennom kontrakten og ser om vi skal endre/tilføye. Tas opp på neste møte.

 

19/02: Vurdere å ha annen gartner, alt annet på Altman. Sammenlikne priser? Ta en evaluering av Altman.

 

 

Berit
10/07/23 Adgangsbrikker

Status på adgangsbrikker, har vi kontroll på alle brikker i omløp? Mariam sjekker med Lexow.

 

28/08: Mottatt oversikt, men denne inneholdt ikke alle adgangsbrikker. Mariam lager en oversikt over brikker som er mistet/bestilt og om det er noe som kan slettes og følge opp med Lexow.

 

09/10: Sende mail og spørre om de som har bestilt nøkkelbrikke har mistet noen, og hvilke brikkenr. de har igjen.

20/03: Gås gjennom i neste møte.

 

19/02: Bestille nøkkel til lås som ble kuttet til bod i A-blokken pga. tilkomst rør lekkasje. Thor G sender leilighetsnr. Mariam bestiller ny lås.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mariam

28/08/23 Murstein garasje

Rygget på garasje – noen mursteiner som har falt ut – Thor G. hører med murmester

28/08: Thor G. Har hørt med Solid og venter på svar.

09/10: Bjørn følger opp dette.

07/12: Nabo skal hente pris og få det utført. Vi følger opp.

20/03: Følges opp på neste møte.

 

 

 

 

 

10/07/23 Brannkurs til nye innflyttere: Berit holder brannkurs for nye beboere til høsten

09/10: Berit setter ny dato.

07/12: Januar/februar, Berit har gitt info på facebook.

20/03: Tas opp på neste møte.

Berit
07/12/23 Gjesteparkering

Beboere bruker gjesteparkering ofte for sine egne biler. Lages en diskusjonssak på årsmøtet. Kanskje vi kan selge 1 av plassene. Langtidsparkering i snuhammeren er også feil.

Høre med nettsideleverandør om det er mulig å slette tidligere bookinger?

20.03.24: Tar saken på neste møte.

 

 

 

 

 

 

Mariam

 

28/08/23 Andre saker:

09/10: Hageavfall, mye feil kastes i container. Testes en sesong til, fjernes hvis folk fortsetter å kaste feil. Dette tas opp på årsmøtet. Tømmes 18.oktober.

09/10: Dammen – sirkulasjonspumper for å hindre alger? Undersøke strøm/solceller, noe annet som kan gi sirkulasjon? 07/12: Kan sette inn en pumpe som står på vår/sommer

09/10: Plank – runde stolper langs bed på nedsiden– Altman skulle komme med pris på dette. Dugnadspunkt.

07/12: Berit har oppdaget mus. Hun hører med Altman om de kan legge ut noe rundt blokken.

19/02: Porten går ned for sakte. Thor G. følger opp.

19/02: Varmekabler ute foran garasje var skrudd av, ble skrudd på av Thor G. Altman skal passe på at de er på. (info)

 

 

Berit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thor G.

 

Berit

07/12/23 Årsmøte 11.mars.

–          Vi møtes kl. 18:00-kl. 20:00

–          Berit sjekker med Kolben

–          Valgkomite

–          Thor G., Berit og Mariam er på valg.

 

20/03: Årsmøte har vært avholdt.

 

 

Berit

Thor G.

20.03.24 Pris på nøkkellås til dører bodanlegg. Spør Lexow BN
20.03.24 Rense hjemmesiden Mariam
20.03.24 Skal vi kjøpe flere skilt som gjelder kameraovervåking? Alle
20.03.24 Neste styremøte 8 april kl. 19.00 Alle

 

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar