Styremøte 08. april 2024

Skaret 08/04/2024.

Til stede: Anne-Lise, Bjørn, Karl Otto

20/03/24 Agenda

Oppfølging av referat og aksjoner

Regnskap økonomi

Generelt

Neste møte

 
6/12/22 Fukt-saken

Solid, sammen med Sameiet og Sweco (skarets rådgiver) har kommet til tiltak i 3 seksjoner som skal prøves ut før dette innføres på resterende seksjoner som har meldt inn om problemer.

 

6/4: 3 lokasjoner utbedres av Solid etter påsken. Dersom dette fungerer etter hensikten så vil resterende innmeldte saker vurderes/utbedres.

 

12/5: Solid er trege med å svare. De skulle se på 3 seksjoner denne uken, men prøver nå å komme tilbake neste uke. Thor Georg følger opp.

 

13/06: Solid har begynt arbeidet med utbedring av fukt på 1 seksjon.

 

28/08: Solid mener det er lukket. Det er en seksjon som må utbedres igjen.

 

09/10: Avviket er ikke lukket, 2 seksjoner er igjen.

20/03: Ingen endring

08/04: De som er igjen av fukt er B: 0501, 205 og D 0502. Sender ny mail til Solid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bjørn

12/5/23 Temperatur vann og varme

Fortsatt klage på varmeforskjell når man bruker vann ulike steder. Termostatstyrte ventiler varmtvann som det kan være feil med. Mangelfull FDV-rapporter, innregulering og systemtegninger fra Solid. Bjørn og Thor Georg kaller inn Vito til et møte.

 

13/6: Bjørn og Thor Georg har møte 22.06.22 med Vito.

 

07/09: Bjørn purrer Vito om bekreftelse på at reguleringsventiler er stilt inn riktig.

03/10: Det mangler fortsatt svar fra Vito.

14/11: Kommer tilbake med svar.

28/08: Purre Vito om innstillinger på reguleringsventiler –få bekreftelse

13/03: Thor G. tar kontakt med Vito og ber om pris på termostatstyrte blandebatterier.

09/10: Thor G. har purret Vito.

07/12: Befaring 06. desember. Bjørn har bedt om tilbakemelding om varmtvann er ok og blandeventil-temperaturer er ok. Temperaturen var litt for høy. Liten sirkulasjon om kvelden, som fører til kaldere varmtvann om morgenen.

19/02: Ikke fått svar på det. Bjørn formulerer en tekst til årsmøtet.

Bjørn ber om bekreftelse fra at ventiler er iht. forskrifter.

20/03: Vito kommer med et svar i løpet av våren. Følges opp i neste møte.

 

07/12: Radiatorvarme – varmen har ikke vært på i det siste i garasje og fellesarealer. Dette er gått gjennom av Vito og det skal undersøkes om det er noe feil. Ventil i oppgang A er defekt, den byttes. Blandeventiler vurderes også, men varmtvann må gås gjennom først.

20/03: Reparasjon utføres i løpet av våren.

 

07/12: En runde på reklamasjoner / avvik før 5-års garantien utgått. Tas opp på neste referat og vurderes på årsmøtet.

19/02: Thor G. sender ut mail til alle og spør om reklamasjoner som kan gjelde flere steder. Sakene kan gå tjenestevei – til Solid/gjennom tidligere eier. Styret kan involveres i store avvik eller hvis rådgivere/uavhengig rådgiver for eksempel bekrefter feil utførelse.

20/03: Runde utføres i midten av april. BN sender ut en mail.

08.04.24: Sender ny mail i slutten av april. BN

 

19/02: Vannlekkasjesak garasje følges opp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bjørn

10/07 Økonomi

19/02: Årsregnskapet 23’ er godkjent av styret.

19/02: Beholder samme styrehonorar samme året før.

20/03: Regnskapet er ok. Gi beskjed til regnskapfører om å flytte penger. Anne-Lise utfører.

08/04: Ingen utfordringer pr. nå.

 

 

 

 

13/3 Elbillader

10/07: Det er inngått avtale med Movel.

28/08: Problemer med lading. Venter på rapport fra Movel. 11 som ikke var koblet på? Og dermed ikke er fakturert/betalt. Vi bruker snittet fra tidligere forbruk til å fakturere disse?

 

28/08: Det må avklares hvor mye skal sameiet ta på toppen? Vi pleide å ta 25øre med forrige avtale. Det foreslås at vi kan ta et fast beløp i året fra beboere for å dekke service årlig for årlig administrasjon og service av el.systemet. (forrige faktura fra Vestby var på kr. 20.000 inkl. mva. Det foreslås at kr. 10.000 dekkes av de som har lader, ca. 222 kr per person per ladeplass per år.

09/10: De 10.000 kr må fordeles på alles felleskostnader, ikke kun de som har elbillader. Det er fortsatt noen som ikke er registrert.

 

07/12: Vestby Elektro svarer ikke om feil på ladere. 4 plasser som ikke får kontakt med Movel. Hvis de ikke svarer, bestilles feilsøking av Movel som viderefaktureres til Vestby Elektro.

19/02: Byttet 2 ladere på garanti, Ikke vært feil siden sist. Anlegget er fortsatt koblet i serie og ikke stjerne. Bedt om pris for å endre til stjernekobling.

20/03: Mangler fortsatt tilbud på stjernekobling av ladere.

08/04: Ta kontakt med Movel for å høre om hvordan dette virker.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bjørn

07/12/23 Manglende oppfølging av Altman:

–          Glemte å ta inn vannslanger for vinteren.

–          Følge opp og vurdere å lyse ut jobben på nytt.

19/02: Vurdere å ha annen gartner, alt annet på Altman. Sammenlikne priser? Ta en evaluering av Altman.

20/03: Går gjennom kontrakten og ser om vi skal endre/tilføye. Tas opp på neste møte.

08/04: Utsettes til neste møte ang. kontrakt. Berit vil ha befaring av ny gartner. Tas opp til neste møte.

 

 

 

 

 

 

 

Berit/ Karl Otto

10/07/23 Adgangsbrikker

Status på adgangsbrikker, har vi kontroll på alle brikker i omløp? Mariam sjekker med Lexow.

 

28/08: Mottatt oversikt, men denne inneholdt ikke alle adgangsbrikker. Mariam lager en oversikt over brikker som er mistet/bestilt og om det er noe som kan slettes og følge opp med Lexow.

 

09/10: Sende mail og spørre om de som har bestilt nøkkelbrikke har mistet noen, og hvilke brikkenr. de har igjen.

20/03: Gås gjennom i neste møte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mariam

28/08/23 Murstein garasje

Rygget på garasje – noen mursteiner som har falt ut – Thor G. hører med murmester

28/08: Thor G. Har hørt med Solid og venter på svar.

09/10: Bjørn følger opp dette.

07/12: Nabo skal hente pris og få det utført. Vi følger opp.

20/03: Følges opp på neste møte.

08/04: Sende mail til beboer som skal skifte murstein til garasje.

 

 

 

 

 

 

 

Bjørn

10/07/23 Brannkurs til nye innflyttere: Berit holder brannkurs for nye beboere til høsten

09/10: Berit setter ny dato.

07/12: Januar/februar, Berit har gitt info på facebook.

20/03: Tas opp på neste møte.

08.04.24: Berit finner en dag før 17 mai. Bjørn sender mail.

Berit/Bjørn
07/12/23 Gjesteparkering

Beboere bruker gjesteparkering ofte for sine egne biler. Lages en diskusjonssak på årsmøtet. Kanskje vi kan selge 1 av plassene. Langtidsparkering i snuhammeren er også feil.

Høre med nettsideleverandør om det er mulig å slette tidligere bookinger?

20/03: Tar saken på neste møte.

 

 

 

 

 

 

Mariam

 

28/08/23 Andre saker:

09/10: Dammen – sirkulasjonspumper for å hindre alger? Undersøke strøm/solceller, noe annet som kan gi sirkulasjon? 07/12: Kan sette inn en pumpe som står på vår/sommer

09/10: Plank – runde stolper langs bed på nedsiden– Altman skulle komme med pris på dette. Dugnadspunkt.

07/12: Berit har oppdaget mus. Hun hører med Altman om de kan legge ut noe rundt blokken. 08.04.24: Ingen flere mus. Må ikke sette ut NEK eller lignende. Saken avsluttes.

 

 

 

 

 

 

Berit

 

 

 

Berit

20.03.24 Pris på nøkkellås til dører bodanlegg. Spør Lexow.

08.04.24: Forespørsel sendt.

BN
20.03.24 Rense hjemmesiden

08.04.24: Tas i neste møte.

Mariam
20.03.24 Skal vi kjøpe flere skilt som gjelder kameraovervåking?

08.04.24: Pr. nå holder det vi har satt opp ved garasjen.

Alle
20.03.24 Neste styremøte 10 juni kl. 19.00 Alle

 

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar