Styremøte 09. oktober 2023

Skaret 09/10/2023.

Til stede: Thor G., Mariam, Berit, Anne-Lise

 

09/10 Agenda

Oppfølging av referat og aksjoner

Regnskap økonomi

Punktene fra Berit

Neste møte

 
6/12-22 Fukt-saken

Solid, sammen med Sameiet og Sweco (skarets rådgiver) har kommet til tiltak i 3 seksjoner som skal prøves ut før dette innføres på resterende seksjoner som har meldt inn om problemer.

 

6/4: 3 lokasjoner utbedres av Solid etter påsken. Dersom dette fungerer etter hensikten så vil resterende innmeldte saker vurderes/utbedres.

 

12/5: Solid er trege med å svare. De skulle se på 3 seksjoner denne uken, men prøver nå å komme tilbake neste uke. Thor Georg følger opp.

 

13/06: Solid har begynt arbeidet med utbedring av fukt på 1 seksjon.

 

28/08: Solid mener det er lukket. Det er en seksjon som må utbedres igjen.

 

09/10: Avviket er ikke lukket, 2 seksjoner er igjen.

 

 

 

 

 

 

 

12/5 Temperatur vann

Fortsatt klage på varmeforskjell når man bruker vann ulike steder. Termostatstyrte ventiler varmtvann som det kan være feil med. Mangelfull FDV-rapporter, innregulering og systemtegninger fra Solid. Bjørn og Thor Georg kaller inn Vito til et møte.

 

13/6: Bjørn og Thor Georg har møte 22.06.22 med Vito.

 

07/09: Bjørn purrer Vito om bekreftelse på at reguleringsventiler er stilt inn riktig.

03/10: Det mangler fortsatt svar fra Vito.

14/11: Kommer tilbake med svar.

28/08: Purre Vito om innstillinger på reguleringsventiler –få bekreftelse

13/03: Thor G. tar kontakt med Vito og ber om pris på termostatstyrte blandebatterier.

09/10: Thor G. har purret Vito.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thor G.

 

Thor G

09/01 Det ble måkt inn på Skarets gårdsplass fra Kolbotn Park 6. januar. Thor Georg følger opp dette.

13/2: Kolbotn Park innrømmet dette og skadet gjerdet er fjernet.

13/3: Nytt gjerde er bestilt, men ikke satt opp.

28/08: Kontrolleres om nytt gjerde er satt opp.

09/10: Ok. Lukkes.

 

 

 

 

Berit

10/07 Økonomi

Usikkerhet rundt kommunale avgifter. Vi fikk avregning på kr 100.000 ekstra for 2022 og vi må derfor betale mer for 2023. Budsjett og felleskostnader må justeres. Beboere kan ikke slå på spredere. Høre med Enquist om nivået på felleskostnadene, de er ganske høye til at vi ikke har noe gjeld.

 

10/07: Felleskostnader. Har blitt økt.  Dugnadkost fra Altman som ikke var med i budsjettet.

 

09/10: Regnskapet ser ok ut. Fortsatt usikkerhet rundt avregning av vannforbruk som vi får neste uke.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Info

 

13/3 Elbillader

13/03: Borettslad, som har levert ladesystemet for elbil som vi har hatt, legger opp og vi må ha ny leverandør. Vi har fått tilbud fra en ny leverandør som det foreslås å inngå kontrakt med: EV Advisor. 29kr/mnd per lader 6 mnd, og 39kr/mnd. etter 6mnd. 7% påslag på prisen. Thor G. hører med naboer og Enquist om andre alternativer.

 

10/07: Det er inngått avtale med Movel.

28/08: Problemer med lading. Venter på rapport fra Movel. 11 som ikke var koblet på? Og dermed ikke er fakturert/betalt. Vi bruker snittet fra tidligere forbruk til å fakturere disse?

 

28/08: Det må avklares hvor mye skal sameiet ta på toppen? Vi pleide å ta 25øre med forrige avtale. Det foreslås at vi kan ta et fast beløp i året fra beboere for å dekke service årlig for årlig administrasjon og service av el.systemet. (forrige faktura fra Vestby var på kr. 20.000 inkl. mva. Det foreslås at kr. 10.000 dekkes av de som har lader, ca. 222 kr per person per ladeplass per år.

 

09/10: De 10.000 kr må fordeles på alles felleskostnader, ikke kun de som har elbillader. Det er fortsatt noen som ikke er registrert.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Info

Liten parkeringsplass

Golf som ønsker å parkere i garasjen – på liten plass i hjørnet. Motorsykkel skal ikke stå der ut september for 600kr per leie. Golf får 1000-1200 kr.

09/10: Parkeringsplassen er leid ut.

10/07 Adgangsbrikker

Status på adgangsbrikker, har vi kontroll på alle brikker i omløp? Mariam sjekker med Lexow.

 

28/08: Mottatt oversikt, men denne inneholdt ikke alle adgangsbrikker. Mariam lager en oversikt over brikker som er mistet/bestilt og om det er noe som kan slettes og følge opp med Lexow.

 

09/10: Sende mail og spørre om de som har bestilt nøkkelbrikke har mistet noen, og hvilke brikkenr. de har igjen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mariam

28/08 Murstein garasje

Rygget på garasje – noen mursteiner som har falt ut – Thor G. hører med murmester

28/08: Thor G. Har hørt med Solid og venter på svar.

09/10: Bjørn følger opp dette.

 

 

 

 

Bjørn

10/7 Brannkurs til nye innflyttere: Berit holder brannkurs for nye beboere til høsten

09/10: Berit setter ny dato.

Berit
10/7 Parkering foran teknisk rom: Beboer som parkerer foran dør og hindrer tilgang til teknisk rom. Det kan settes opp en grense, kan få Altman til å gjøre dette.

09/10: Følges opp

Berit
28/8 Andre saker:

28/08: Drypper vann i kjeller – sjekkes

09/10: ok

09/10: Innvielse møbler. Kommer senere.

09/10: Advent. Berit ordner

09/10: Hageavfall, mye feil kastes i container. Testes en sesong til, fjernes hvis folk fortsetter å kaste feil. Dette tas opp på årsmøtet. Tømmes 18.oktober.

09/10: Dammen – sirkulasjonspumper for å hindre alger? Undersøke strøm/solceller, noe annet som kan gi sirkulasjon?

09/10: Plank – runde stolper langs bed på nedsiden– Altman skulle komme med pris på dette. Dugnadspunkt.

 

 

Thor G.

 

Berit

 

Berit

 

 

Thor

 

 

Styremøte annenhver måned.

Først være hos Berit 17:30.

Neste møte med julemiddag 07. desember kl. 19:15

Alle