Styremøte 28. august 2023

Skaret 28/08/2023.

Til stede: Thor G., Bjørn N., Mariam, Berit, Anne-Lise

 

28/08 Agenda

·         Økonomi

·         Elbil-lading

·         Parkeringsplass

 

 
6/12 Fukt-saken

Solid, sammen med Sameiet og Sweco (skarets rådgiver) har kommet til tiltak i 3 seksjoner som skal prøves ut før dette innføres på resterende seksjoner som har meldt inn om problemer.

 

6/4: 3 lokasjoner utbedres av Solid etter påsken. Dersom dette fungerer etter hensikten så vil resterende innmeldte saker vurderes/utbedres.

 

12/5: Solid er trege med å svare. De skulle se på 3 seksjoner denne uken, men prøver nå å komme tilbake neste uke. Thor Georg følger opp.

 

13/06: Solid har begynt arbeidet med utbedring av fukt på 1 seksjon.

 

28/08: Solid mener det er lukket. Det er en seksjon som må utbedres igjen.

 

 

 

 

 

 

 

12/5 Temperatur vann

Fortsatt klage på varmeforskjell når man bruker vann ulike steder. Termostatstyrte ventiler varmtvann som det kan være feil med. Mangelfull FDV-rapporter, innregulering og systemtegninger fra Solid. Bjørn og Thor Georg kaller inn Vito til et møte.

 

13/6: Bjørn og Thor Georg har møte 22.06.22 med Vito.

 

07/09: Bjørn purrer Vito om bekreftelse på at reguleringsventiler er stilt inn riktig.

03/10: Det mangler fortsatt svar fra Vito.

14/11: Kommer tilbake med svar.

 

13/03: Thor G. tar kontakt med Vito og ber om pris på termostatstyrte blandebatterier.

 

28/08: Saken følges opp.

 

28/08: Purre Vito om innstillinger på reguleringsventiler –få bekreftelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thor G.

 

Thor G

09/01 Det ble måkt inn på Skarets gårdsplass fra Kolbotn Park 6. januar. Thor Georg følger opp dette.

13/2: Kolbotn Park innrømmet dette og skadet gjerdet er fjernet.

13/3: Nytt gjerde er bestilt, men ikke satt opp.

28/08: Kontrolleres om nytt gjerde er satt opp.

 

 

 

 

 

Berit

10/07 Økonomi

Usikkerhet rundt kommunale avgifter. Vi fikk avregning på kr 100.000 ekstra for 2022 og vi må derfor betale mer for 2023. Budsjett og felleskostnader må justeres. Beboere kan ikke slå på spredere. Høre med Enquist om nivået på felleskostnadene, de er ganske høye til at vi ikke har noe gjeld.

 

10/07: Felleskostnader. Har blitt økt.  Dugnadkost fra Altman som ikke var med i budsjettet.

 

28/08: Thor G. sender en infomail økte tv-kostnader og ekstra fakturering.

 

 

 

 

 

 

 

Info

 

 

Thor G.

13/3 Elbillader

13/03: Borettslad, som har levert ladesystemet for elbil som vi har hatt, legger opp og vi må ha ny leverandør. Vi har fått tilbud fra en ny leverandør som det foreslås å inngå kontrakt med: EV Advisor. 29kr/mnd per lader 6 mnd, og 39kr/mnd. etter 6mnd. 7% påslag på prisen. Thor G. hører med naboer og Enquist om andre alternativer.

 

10/07: Det er inngått avtale med Movel.

28/08: Problemer med lading. Venter på rapport fra Movel. 11 som ikke var koblet på? Og dermed ikke er fakturert/betalt. Vi bruker snittet fra tidligere forbruk til å fakturere disse?

 

28/08: Det må avklares hvor mye skal sameiet ta på toppen? Vi pleide å ta 25øre med forrige avtale. Det foreslås at vi kan ta et fast beløp i året fra beboere for å dekke service årlig for årlig administrasjon og service av el.systemet. (forrige faktura fra Vestby var på kr. 20.000 inkl. mva. Det foreslås at kr. 10.000 dekkes av de som har lader, ca. 222 kr per person per ladeplass per år.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Info

  Liten parkeringsplass

Golf som ønsker å parkere i garasjen – på liten plass i hjørnet. Motorsykkel skal ikke stå der ut september for 600kr per leie. Golf får 1000-1200 kr

 
10/07 Adgangsbrikker

Status på adgangsbrikker, har vi kontroll på alle brikker i omløp? Mariam sjekker med Lexow.

 

28/08: Mottatt oversikt, men denne inneholdt ikke alle adgangsbrikker. Mariam lager en oversikt over brikker som er mistet/bestilt og om det er noe som kan slettes og følge opp med Lexow.

 

 

 

 

 

 

Mariam

28/08 Murstein garasje

Rygget på garasje – noen mursteiner som har falt ut – Thor G. hører med murmester

28/08: ThorG. Har hørt med Solid og venter på svar.

 

 

 

Thor G.

10/7 Brannkurs til nye innflyttere: Berit holder brannkurs for nye beboere til høsten Berit
10/7 Parkering foran teknisk rom: Beboer som parkerer foran dør og hindrer tilgang til teknisk rom. Det kan settes opp en grense, kan få  Altman til å gjøre dette. Berit
28/8 Andre saker:

28/08: Drypper vann i kjeller – sjekkes

28/08: Ugress/planter som kommer opp under platting.

 

 

Thor G.

 

Berit

  Styremøte annenhver måned.

Neste møte:  09. oktober kl. 18:30

Alle