Styremøte 23. juli 2023

Skaret 23/07/2023.

Til stede: Thor G., Bjørn N., Mariam, Berit, Anne-Lise

 

10/07 Agenda

·         Status regnskap

·         Lekkasje i teknisk rom i B/D blokk: rør som skled fra hverandre og førte til vann i bodene i B-blokken. Dette er rettet opp.

·         Innbruddsforsøk i blokk D

·         Røykluker, feilmelding/alarm og serviceavtale: tegnet serviceavtale, de kommer og kotrollerer 1 gang i året.

·         Overgang til Movel som administrator for EL-bil lading, status: 11 personer som ikke har abonnement ennå. Purret opp.

·         Uteområder, status.

 
6/12 Fukt-saken

Solid, sammen med Sameiet og Sweco (skarets rådgiver) har kommet til tiltak i 3 seksjoner som skal prøves ut før dette innføres på resterende seksjoner som har meldt inn om problemer.

 

6/4: 3 lokasjoner utbedres av Solid etter påsken. Dersom dette fungerer etter hensikten så vil resterende innmeldte saker vurderes/utbedres.

 

12/5: Solid er trege med å svare. De skulle se på 3 seksjoner denne uken, men prøver nå å komme tilbake neste uke. Thor Georg følger opp.

 

13/06: Solid har begynt arbeidet med utbedring av fukt på 1 seksjon.

 

 

 

 

 

 

 

12/5 Altman: Blomsterbed og beplantning

07/09:

·         Luking utføres iht. avtale 1 gang i måned, men Altman glemte å gjøre dette i juli. Det lukes ikke i området rundt dammen, fordi dette ikke er spesifisert i avtalen. Avtalen bør revideres og spesifiseres og det bør tas en gjennomgang med Altman. Kontrakten gjennomgås av Bjørn og Berit. Bjørn og Berit følger opp Altman sammen og fordeler ansvaret mellom seg.

·         Bjørn sender over kontrakt med Altman til styret.

 

03/10:

Avtalen med Altman ble gjennomgang i møtet. Vi bruker gartner fra Altman til klipping av hekker.

–          Bjørn ber om et møte med Altman.

–          Det tas med en avtale om gjødsling i kontrakten.

–          Det må tas med at vannslanger byttes ut ved lekkasjer og vanning etter behov.

–          Vi spør om Altman har et system som viser hvilket arbeid som er utført (KS-system med sjekklister/logger) og ber om sjekklister som bekrefter at ting er gjort. Vi trenger også en sjekkliste på vasking.

–          Det er ønskelig med stokker mellom plen og grus. Bjørn sjekker pris på dette.

 

Infopunkt til agendaen på årsmøtet: Styret sørger for klipping av bøkehekkene som er sameiets ansvar.

 

14.11.22: Bjørn, Berit og Thor G. tar et møte med Altman. Bjørn kaller inntil møte i januar.

02.12.22: Avtalt møte 11. januar.

09.01.23: Møtet i januar avlyses og flyttes til våren. Setter av 31.mars kl.08.

–          En annen renholdleverandør ønsker å gi tilbud på vaktmestertjenester. Styret vurderer om vi skal lyse ut oppdraget på nytt om en stund.  Altman kan informeres om at vi tenker å gjøre dette på møtet.

–          Sjekklister tas opp som et punkt på møtet. Altman kan svare på hvordan de dokumenterer at arbeid er utført og om det er utført til riktig kvalitet.

 

13/03/23: Berit følger opp, møtet må kanskje flyttes. Kaller inn Thor G.

 

08/05/23: Berit, Bjørn og Thor G. har tatt en gjennomgang av ny kontrakt. Bedt om at det markeres hva som er endre fra gammel fra kontrakt til nytt tilbud. Berit ber om dette på nytt.

 

10/07/23: Kontrakt er ok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12/5 Temperatur vann

Fortsatt klage på varmeforskjell når man bruker vann ulike steder. Termostatstyrte ventiler varmtvann som det kan være feil med. Mangelfull FDV-rapporter, innregulering og systemtegninger fra Solid. Bjørn og Thor Georg kaller inn Vito til et møte.

 

13/6: Bjørn og Thor Georg har møte 22.06.22 med Vito.

 

07/09: Bjørn purrer Vito om bekreftelse på at reguleringsventiler er stilt inn riktig.

03/10: Det mangler fortsatt svar fra Vito.

14/11: Kommer tilbake med svar.

 

13/03: Thor G. tar kontakt med Vito og ber om pris på termostatstyrte blandebatterier.

 

10/07: Saken følges opp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thor G.

7/9 Reklamasjoner

07/09 Liste over reklamasjoner:

 

14/11: 5 reklamasjoner per 29.8.

13/03: Thor G. ber om oppdatert status på reklamasjoner.

10/07: Thor G. sjekker status.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thor G.

09/01 Det ble måkt inn på Skarets gårdsplass fra Kolbotn Park 6. januar. Thor Georg følger opp dette.

13/2: Kolbotn Park innrømmet dette og skadet gjerdet er fjernet.

13/3: Nytt gjerde er bestilt, men ikke satt opp.

10/07: Kontrolleres om nytt gjerde er satt opp.

 

 

 

 

Berit

  Økonomi

Usikkerhet rundt kommunale avgifter. Vi fikk avregning på kr 100.000 ekstra for 2022 og vi må derfor betale mer for 2023. Budsjett og felleskostnader må justeres. Beboere kan ikke slå på spredere. Høre med Enquist om nivået på felleskostnadene, de er ganske høye til at vi ikke har noe gjeld.

 

10/07: Felleskostnader. Har blitt økt.  Dugnadkost fra Altman som ikke var med i budsjettet.

 

Thor G. sender en infomail økte tv-kostnader og ekstra fakturering.

 

 

 

 

 

 

 

 

Info

 

 

Thor G.

13/3 Elbillader

13/03: Borettslad, som har levert ladesystemet for elbil som vi har hatt, legger opp og vi må ha ny leverandør. Vi har fått tilbud fra en ny leverandør som det foreslås å inngå kontrakt med: EV Advisor. 29kr/mnd per lader 6 mnd, og 39kr/mnd. etter 6mnd. 7% påslag på prisen. Thor G. hører med naboer og Enquist om andre alternativer.

 

10/07: Det er inngått avtale med Movel.

 

 

 

 

 

 

 

Info

10/7 Innbruddsforsøk

Skade på dør til blokk D er utbedret. Kostnad for utbedring kom på under 10000 kr og var lavere enn egenandel til forsikringen.

Info
10/7 Andre saker:

·         Status på adgangsbrikker, har vi kontroll på alle brikker i omløp? Mariam sjekker med Lexow.

·         Rygget på garasje – noen mursteiner som har falt ut – Thor G. hører med murmester

·         Brannkurs til nye innflyttere:

o   Berit holder brannkurs for nye beboere til høsten

·         Beboer som parkerer foran dør og hindrer tilgang til teknisk rom. Det kan settes opp en grense med Altman.

 

Mariam

 

Thor G.

 

Berit

  Styremøte annenhver måned.

Neste møte: 28.08, kl. 20:00

Alle