Styremøte 08. mai 2023

Skaret 08/05/2023.

Til stede: Thor G., Bjørn N., Mariam, Berit, Anne-Lise

 

13/02 Agenda

–          De som styrer ladesystemet for Elbil legger opp og vi må ha ny leverandør. Vedlagt er tilbud fra en ny leverandør som det foreslås å inngå kontrakt med.

–          Status etter dugnad

–          Levering av møbler

–          Budsjett regnskap

–          Innkjøp av blomsterpotter til å sperre parkering foran A (ved siden garasjen)

–          Status på adgangsbrikker, har vi kontroll på alle brikker i omløp?

 
12/5 Utemøbler

12/05: Bålpanne er på plass. Løk under platting ble ikke fjernet. Sjekkes om det kan sprøytes.

–          Sette opp utemøbler etter mål. Thor Georg følger opp. 2 enkle benker og bord som kan flyttes rundt.

12/05: Ordentlig lokk til sandkassen kan sees på samtidig som utemøbler.

13/06: Venter på pris på utemøbler.

03/10: Venter fortsatt. Purres opp. Løk under platting må fjernes.

14/11: Bjørn fant møbler til en god pris, 2 benker (2,80m) + 1 bord. Bjørn ber om pris med og uten ryggstø.

02/12: Bestilles uten ryggstø til våren. Bord på 3,10 og benker på 2,80.

09/01: Bestilt av Bjørn med ønsket levering i april.

08/05: Utemøbler er leveres før 17.mai

 

 

 

 

 

 

 

6/12 Fukt-saken

Solid, sammen med Sameiet og Sweco (skarets rådgiver) har kommet til tiltak i 3 seksjoner som skal prøves ut før dette innføres på resterende seksjoner som har meldt inn om problemer.

 

6/4: 3 lokasjoner utbedres av Solid etter påsken. Dersom dette fungerer etter hensikten så vil resterende innmeldte saker vurderes/utbedres.

 

12/5: Solid er trege med å svare. De skulle se på 3 seksjoner denne uken, men prøver nå å komme tilbake neste uke. Thor Georg følger opp.

 

13/06: Solid har begynt arbeidet med utbedring av fukt på 1 seksjon.

 

 

 

 

 

 

 

12/5 Altman: Blomsterbed og beplantning

07/09:

·         Luking utføres iht. avtale 1 gang i måned, men Altman glemte å gjøre dette i juli. Det lukes ikke i området rundt dammen, fordi dette ikke er spesifisert i avtalen. Avtalen bør revideres og spesifiseres og det bør tas en gjennomgang med Altman. Kontrakten gjennomgås av Bjørn og Berit. Bjørn og Berit følger opp Altman sammen og fordeler ansvaret mellom seg.

·         Bjørn sender over kontrakt med Altman til styret.

 

03/10:

Avtalen med Altman ble gjennomgang i møtet. Vi bruker gartner fra Altman til klipping av hekker.

–          Bjørn ber om et møte med Altman.

–          Det tas med en avtale om gjødsling i kontrakten.

–          Det må tas med at vannslanger byttes ut ved lekkasjer og vanning etter behov.

–          Vi spør om Altman har et system som viser hvilket arbeid som er utført (KS-system med sjekklister/logger) og ber om sjekklister som bekrefter at ting er gjort. Vi trenger også en sjekkliste på vasking.

–          Det er ønskelig med stokker mellom plen og grus. Bjørn sjekker pris på dette.

 

Infopunkt til agendaen på årsmøtet: Styret sørger for klipping av bøkehekkene som er sameiets ansvar.

 

14.11.22: Bjørn, Berit og Thor G. tar et møte med Altman. Bjørn kaller inntil møte i januar.

02.12.22: Avtalt møte 11. januar.

09.01.23: Møtet i januar avlyses og flyttes til våren. Setter av 31.mars kl.08.

–          En annen renholdleverandør ønsker å gi tilbud på vaktmestertjenester. Styret vurderer om vi skal lyse ut oppdraget på nytt om en stund.  Altman kan informeres om at vi tenker å gjøre dette på møtet.

–          Sjekklister tas opp som et punkt på møtet. Altman kan svare på hvordan de dokumenterer at arbeid er utført og om det er utført til riktig kvalitet.

 

13/03/23: Berit følger opp, møtet må kanskje flyttes. Kaller inn Thor G.

 

08/05/23: Berit, Bjørn og Thor G. har tatt en gjennomgang av ny kontrakt. Bedt om at det markeres hva som er endre fra gammel fra kontrakt til nytt tilbud. Berit ber om dette på nytt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berit

12/5 Temperatur vann

Fortsatt klage på varmeforskjell når man bruker vann ulike steder. Termostatstyrte ventiler varmtvann som det kan være feil med. Mangelfull FDV-rapporter, innregulering og systemtegninger fra Solid. Bjørn og Thor Georg kaller inn Vito til et møte.

 

13/6: Bjørn og Thor Georg har møte 22.06.22 med Vito.

 

07/09: Bjørn purrer Vito om bekreftelse på at reguleringsventiler er stilt inn riktig.

03/10: Det mangler fortsatt svar fra Vito.

14/11: Kommer tilbake med svar.

 

13/03: Thor G. tar kontakt med Vito og ber om pris på termostatstyrte blandebatterier.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thor G.

7/9 Reklamasjoner

07/09 Liste over reklamasjoner:

 

14/11: 5 reklamasjoner per 29.8.

13/03: Thor G. ber om oppdatert status på reklamasjoner.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thor G.

13/6 Lekkasje sprinkler

6/13: Det har vært lekkasje fra sprinkler i garasjen i blokk B. Dette er Vito sitt ansvar.

 

03/10: Lekkasje skyldes feil i branntetting. Solid må følge opp. Dette er ikke sameie sitt ansvar.

 

03/10: 2 lekkasjer i sprinkelrør i D. Årsak til lekkasje er ikke funnet og sprinkel er koblet fra. Styret jobber videre med juridisk bistand fra forsikring mot Solid.

 

14/11: feil mellom 3. og 4 etasje. Skal ta tester i 4 leiligheter. Utredning pågår. Entreprenør har erkjent ansvar, men årsak er fortsatt uavklart.

02/12: Vito har tatt tester. Tatt hull hos Bjørn som må tettes igjen. Thor Georg følger opp.

09/01: Solid skal få en tredjepart til å ta en kontroll også. De har ikke reparert hull som ble laget for testinger.

 

08.05: Thor G. har purret på dette.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thor G.

7/9 Garasje og boder

14/11: Uvedkommende i garasjen: Firma kommer på befaring for å se på sikring/kamera. Sameie må bes om samtykke for kamera og skilt.

02/12: Det kan tas avstemning på årsmøte. Kan vurdere lås til boddørene.

13/3: Skilt er satt opp. Det hentes inn pris på kamera. Styret mener installering kamera ikke vil gi noen mer effekt enn skiltene.

 

 

 

 

 

 

 

Thor Georg

09/01 Det ble måkt inn på Skarets gårdsplass fra Kolbotn Park 6. januar. Thor Georg følger opp dette.

13/2: Kolbotn Park innrømmet dette og skadet gjerdet er fjernet.

13/3: Nytt gjerde er bestilt, men ikke satt opp.

13/02 Parkering sperrer for brannbil

Parkering foran blokk D som sperrer for brannbil. Vi kan be Altman sette opp skilt for parkering forbudt. Kan orienteres om på årsmøte.

 

– Skrive ut små lapper fra styret om snuplass for brannbil.

– Informere Kolbotn Hage og Park om parkering.

 

13/03: Setter ikke opp skilt. Setter opp krukker eller liknende for å sperre av området.

 

08/05: Innkjøp av blomsterpotter til å sperre parkering foran A (ved siden garasjen) 2 stk. 1 stk kr 1400, 1 stk kr 900.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berit

09/01 Liten parkeringsplass

09/01: Ekstra liten gjesteplass kan f.eks. brukes til motorsykkel eller henger.  Dette kan tas opp på årsmøtet.

13/03: Berit deler på facebook at liten parkeringsplass kan leies til motorsykkel.

 

 

 

Berit

13/03 Nettside

Booking av parkering fungerer ikke. Bilde som viser captcha-kode kommer ikke opp. Nettsideleverandør purres opp. Det kommer også en feilmelding på toppen av siden når man skal se hvem som har reservert parkeringsplassene.

 

08/05: Gjesteparkering – booking-status

Sjekke om kontrakten har gått ut. Sjekk om det finnes alternative løsninger.

 

 

 

 

 

 

Mariam

Økonomi

Usikkerhet rundt kommunale avgifter. Vi fikk avregning på kr 100.000 ekstra for 2022 og vi må derfor betale mer for 2023. Budsjett og felleskostnader må justeres. Beboere kan ikke slå på spredere. Høre med Enquist om nivået på felleskostnadene, de er ganske høye til at vi ikke har noe gjeld.

 

 

 

 

 

Thor G.

Vask av vinduer og rekkverk

Kan utføres annethvert år. Bjørn ber om pris.

Bjørn
Elbillader

Borettslad, som har levert ladesystemet for elbil som vi har hatt, legger opp og vi må ha ny leverandør. Vi har fått tilbud fra en ny leverandør som det foreslås å inngå kontrakt med: EV Advisor. 29kr/mnd per lader 6 mnd, og 39kr/mnd. etter 6mnd. 7% påslag på prisen. Thor G. hører med naboer og Enquist om andre alternativer.

 

Thor G.

Andre saker:

·         Status på adgangsbrikker, har vi kontroll på alle brikker i omløp? Mariam sjekker med Lexow

 

·         Forslag om Innføring av gebyr ved fraflytting av leiligheter.

o   Nedstemt i styret.

 

·         Brannkurs til nye innflyttere:

o   Berit holder brannkurs for nye beboere

 

·         Thor G. sender ut info om gjesteplasser for beboere som ikke har plass, maks 2 dager etter hverandre på gjesteparkering, felleskostnader etter snakk med Enquist og info om vanning.

 

Mariam

 

 

 

 

 

Berit

 

 

Thor G.

Styremøte annenhver måned.

Neste møte: 10. juli, kl. 18.30

Alle

 

A