Styremøte 24. august 2020

Styret møtes med jevne mellomrom i Villa Breskesjær. Her er en kort oppsummering av hovedsakene fra møtet.

Markiser og pergola:
Kommunikasjonen med Solskjermingsgruppen har bedret seg (ny kontaktperson) siden før sommeren.  Styret stemte for å fortsette å benytte dem som leverandør av solskjerming. Vi ønsker ikke å nekte noen å benytte en annen leverandør, men da må bestiller garantere for korrekt bestilling av rammefarge og dukfarge, samt oppfølging av leverandøren dersom det skjer skader på gårdsrommet, fellesarealet eller naboleilighet. Styret anbefaler ny og felles bestillingsrunde til Solskjermingsgruppen for de som ønsker å bestille markiser og pergola.

Fellesarealer (pågående saker med Solon og Solid):
Styret og styreleder følger opp diverse saker med byggherre og entreprenør (ett-årsbefaring, lekeplassen, dammen etc.)

Planter og gress:
Tilbud innhentes fra anleggsgartner og Altmann på vedlikeholdsarbeid utendørs. Vi ønsker blant annet gressklipping foran bygg A. De som har leilighet på bakkeplan oppfordres til å stelle og vedlikeholde sine plener.

Nødlys og brannøvelse:
Vestby Elektro ser på nødlys i oppgangene (det ble stummende mørkt i oppgang B i sommer, da lyset gikk et par dager).
Vi tar sikte på ny «brannøvelse/brannopplæring» før jul.

Hagegruppen:
Styret og hagegruppen kommer til enighet om arbeidsfordeling (hva gjør hagegruppen og hva setter vi bort til anleggsgartner og Altmann).

Hjemmesiden:
Straks klar for lansering! Vi håper den nye gjesteparkerings-reservasjonskalenderen vil fungere bra.

Møblering inngangspartier:
Styret innhenter tilbud fra en boligstylist for tips til innredning av inngangspartiene i begge byggene, spesielt foajéen i B.

Ekstraordinært årsmøte:
Det planlegges for fysisk møte i Kolben i slutten av oktober. Styret arbeider videre med forberedelser til dette på neste styremøte den 17. september.