Styremøte 9. juni

Til stede: Berit K., Marte R., Anne-Lise S., Bjørn N., Thor G.S

Dato Tema
9/6 Info/bakgrunn for styremøte.

Månedlig styremøte med behandling av pågående og innmeldte saker, Agenda:

–          Godkjenning og gjennomgang av siste referat

–          Installasjon av vannmålere

–          Kontrakter uteområdet, fordeling mellom gartner og alt-mann

–          Bør FB gruppen være åpen, slik at vi kan speile innholdet på hjemmesiden?

–          Seviceavtale hjemmesiden.

–          Dugnad, det er åpnet opp for dugnad. Hva kan utføres på dugnad og når skal den gjennomføres?

–          Uteplassen bak Dammen

9/6 Møtereferatet er godkjent
14/4 Sprinkler kontroll

Det stilles spørsmål til om det er utført kontroll av sprinkler anlegget på Skaret. TG oversender kopi av avtalen.

10/5: Vi har ikke mottatt tilfredsstillende svar fra Vito på dette. TG følger opp videre.

9/6:

Vito bekrefter at fjorårets service ikke ble gjennomført og setter opp en service på sentralanlegget så raskt som mulig.

10/5 Fordeling av oppgaver mellom gartner og Alt-mann

–          Hagegartner forespørres for følgende i 2021 og videre:

o   Gjødsling i bed

o   Sprøyting i bed

o   Beskjæring av busker/trær

–          Alt-Mann forespørres om følgende i tillegg til eksisterende avtale:

o   klipping på kollen mot Nord, 2 ganger i år (avklipp skal bli liggende igjen)

o   luking

o   vanning ved behov.

9/6

Kollen er klippet ned. Området bak blokk B/C/D og langs gangvei ned til skiveien klippes ned så fort som mulig. Vi avventer et tegningsforslag på området bak dammen før vi gjør noe her.

10/5 Hjemmesiden.

Marte sjekker de muligheter vi har inkludert på Enqvist sin portal. Inkludert mulighet for booking av gjesteplasser.

Styret er enige om at vi bør vurdere ny leverandør på hjemmesiden.

 

9/6

Marte har opprettet en god dialog med eksisterende leverandør og vi beholder derfor denne inntil videre. Det etableres en serviceavtale på hjemmesidene.

10/5 Lysarmaturer på nordsiden.

Det er enighet om å akseptere tilbudet fra Vestby Elektro på 32000.- for montasje av armaturer på nordsiden av D.

9/6

Dette er nå bestilt!

10/5 Trykk og temperatur på tappevann.

Solid avviser vår reklamasjon om store variasjoner i trykk og temperatur. Vi opprettholder kravet om reklamasjon og går til anskaffelse av en uavhengig rapport som gjør en selvstendig vurdering som kan forelegges Solid.

9/6

Sweco har fått oversendt bakgrunn feil på kjøkkenkranen til en beboer.

Vurdering pågår, og det er usikkerhet rundt mengden vann til den enkelte enhet. Vi inkluderer noen flere leiligheter i vurderingen, aller helst de som er lengst vekk fra sentralanlegget.

10/5 Vannmålersaken:

Forespørsel er sendt ut til et antall rørleggere med tilbudsfrist 24 mai. Vi forventer installasjon tidlig høst. Tilbudene evalueres av styret rett etter mottak.

9/6:

Dette er bestilt hos firmaet Wislan som hadde det beste tilbudet totalt sett, vi starter opp så raskt som mulig – ila juni om mulig.

Vi forespør også Wislan om montering av en utekran på B blokka, sør for inngangen – dette for å redusere antall uttak/slanger fra eksisterende kranen ved siden av inngangen.

10/5 Vask av terrassevinduer

Vi har innhentet tilbud på vask av terrassevinduer fra Alt-Mann. Estimert pris ca 1000.- pr terrasse. Bjørn sjekker med en alternativ leverandør for å kvalitetssikre pris.

9/6

Bestilt hos firmaet Elite Vinduspuss og kommer til gjennomføring 5/7. OBS, følg opp bruk av avlastningsplater på liftens støtteben

10/5 Skaret dammen

Vi inviterer Solòn for en befaring på Skaret dammen og gjennomgang av deres skisseforslag.

9/6: Omfanget er avklart med Solòn og plansjen er sendt videre til Blå landskap som tegner ut arbeidstegninger.

10/5 Fotgjengerovergang i Skiveien mot vår sti

Vi har mottatt dokumentasjon til høring på nytt planforslag inkludert fotgjengerovergang som treffer Skarets sti ned til Skiveien. Vi ber kommunen om et møte for å diskutere belastning på stien og fremtidig drift og vedlikehold.

9/6 Thor Georg skriver et forslag til svar på reguleringssaken som sendes styret for kommentar.

 

 

10/5 Heller/asfaltering etter montasje av markiser

Vi bestiller asfaltering og reparasjon av heller som er defekte etter installasjon av markiser

 

9/6

Asfaltering er utført, og det foregår en dialog med solskjermingsgruppen på heller som er ødelagt. SG vil ikke ta ansvar for dette. Vi vurderer juridisk bistand fra forsikringsselskapet.

9/6 Face book gruppen, bør den være åpen for alle, slik at innholdet kan speiles på hjemmesiden?

 

Vi er enige om at FB forbeholdes medlemmer og ikke speiles/åpnes for alle. Åpen gruppe er uheldig ifbm mulig innsyn i parkeringer og ferie etc.

9/6 Berit og Marte koordinerer dugnad, hva utføres:

 

–          Utføres siste halvdel av juni

–          Alle bed lukes/renses for grus

–          Får orden på svetteslanger

–          Rydding ned mot skiveien

–          Barking