Oppdatering fra styret i boligsameiet Skaret – juni 2021

 

                                      Oppdatering fra styret i boligsameiet Skaret

 

Hei alle sammen 

Styret kommer her med litt informasjon om status i pågående saker før sommeren setter inn for alvor, slik at dere alle er informert og kjent med hva som skjer fremover:

Vannmålersaken

Nordre Follo kommune vil innføre pålegg om montering av vannmålere hos oss. Som besluttet i årsmøte 17. mars 2021 har styret innhentet pris fra flere leverandører på installasjon av forbruksmålere på vann. To relevante firmaer gav tilbud. Styret har evaluert tilbudene ut fra pris, kvalitet, fremdrift og oppstart. Valget falt på firmaet Wislan som holder til i Ski. Wislan’s tilbud var på om lag kr 211 000,- , noe som samsvarer godt med det som ble forespeilet på årsmøte. Arbeidet vil sannsynligvis startes opp allerede i juni, og planlegges ferdigstilt i løpet av sommeren. Kostnadene for dette har styret valgt å belaste innestående fellesmidler, slik at arbeidet utføres uten tilleggskostnader for den enkelte boenhet.

 

Vask av gelenderglass på balkonger

Styret har forespurt flere leverandører om pris på utvendig vinduspuss av gelenderglass på balkonger (61 enheter), og fått tilbud fra to leverandører. Laveste pris ble levert av Elitevinduspuss AS på kroner kr 20 000.- (eks. mva) for samtlige glass. Vi har på den bakgrunn akseptert tilbudet og avventer dato for gjennomføring. Styret kommer også til å fremme en sak på neste årsmøte om at dette innføres som en fast årlig aktivitet som belastes innestående fellesmidler.  I år belastes arbeidet fellesmidler, så heller ikke her vil det komme tilleggskostnader for den enkelte boenhet.

 

Vanntrykk og temperatur

Som kjent så har det vært flere tilbakemeldinger på vanntrykk og temperatur i de enkelte boenheter. Tilbakemeldingene går blant annet på klager på lavt trykk og temperaturvariasjoner når man åpner opp flere vannkraner. Styret har engasjert rådgiverselskapet Sweco Norge AS for å gjøre en uavhengig vurdering. Sweco har startet opp arbeidet, og er i ferd med å gjøre ulike målinger. Arbeidet vil ende opp i en rapport som vi, avhengig av innhold, vil legge frem for Solid og eventuelt Solon (byggherre). Vi kommer tilbake med mer informasjon om status på et senere tidspunkt.

Fukt og kalk-utslag på vegger

Styret har mottatt flere bekymringsmeldinger som går på salt/kalkutslag, mose på vegger og terrasser. I denne saken har styret også valgt å engasjere Sweco for å levere en uavhengig tilstandsrapport. Det er svært viktig at vi får løst eventuelle mangler og feil innenfor dette fagområdet, mens vi ennå er i garanti- og reklamasjonsfasen for byggene. Feil og mangler som avdekkes på et senere tidspunkt kan potensielt bli meget dyrt å utbedre.

 

Skaret-dammen

Vi har nå kommet til enighet med Solon om endringene som skal gjøres med skaret-dammen. I korthet går disse ut på at gjerdet i vestre del (mot Kolbotn Park/Skole) flyttes ned, nærmere dammen og at det lages en platting og «tribune-benker» ned mot vannet, som man kan sitte på. Plattingen kan for eksempel brukes som en felles grillplass.

Sommerhilsen fra Styret