Styremøte 10. mai 2021

Til Stede: Berit K., Marte R., Anne-Lise S., Bjørn N., Thor G.S

Dato Tema
10/5 Info/bakgrunn for styremøte.

Månedlig styremøte med behandling av pågående og innmeldte saker, Agenda:

– Tilbud anleggsgartner

– Nivå på Felleskostnader

– Tilbud armaturer

– Trykk og temperatur på tappevann

– Vannmålersaken

– Vask av terrassevinduer

– Skaret-dammen, status

– Gjennomgang av siste referat

Eventuelt:

Gjennomgang av Regnskap

Dugnad

14/4 Sprinkler kontroll

Det stilles spørsmål til om det er utført kontroll av sprinkler anlegget på Skaret. TG oversender kopi av avtalen.

10/5: Vi har ikke mottatt tilfredsstillende svar fra Vito på dette. TG følger opp videre.

10/5 Fordeling av oppgaver mellom Hagegartner og vaktm.

–          Hagegartner forespørres for følgende i 2021 og videre:

o   Gjødsling

o   Sprøyting

o   Beskjæring

–          Alt-Mann forespørres om følgende i tillegg til eksisterende avtale:

o   klipping på kollen mot Nord, 2 ganger i år (avklipp skal bli liggende igjen)

o   luking

o   vanning ved behov.

10/5 Nivå på felleskostnader og status regnskap.

Sameiet har pt 754.000.- innestående på konto. Følgende er ikke inkludert i årets budsjett:

o   Installasjon av vannmålere, belastes innestående?

o   Armaturer på veggen på nordsiden av D.

o   Vanntrykksaken, innhente en uavhengig rapport.

o   Fukt på yttervegger, innhente en uavhengig rapport

o   Gjødsling fra hagegartner

o   Flere oppgaver til vaktmester

Basert på ovenstående er det enighet om å beholde eksisterende nivå på felleskostnader.

Anne-Lise følger opp regnskapet fremover.

10/5 Hjemmesiden.

Marte sjekker de muligheter vi har inkludert på Enqvist sin portal. Inkludert mulighet for booking av gjesteplasser.

Styret er enige om at vi bør vurdere ny leverandør på hjemmesiden.

10/5 Lysarmaturer på nordsiden.

Det er enighet om å akseptere tilbudet fra Vestby Elektro på 32000.- for montasje av armaturer på nordsiden av D.

10/5 Trykk og temperatur på tappevann.

Solid avviser vår reklamasjon om store variasjoner i trykk og temperatur. Vi opprettholder kravet om reklamasjon og går til anskaffelse av en uavhengig rapport som gjør en selvstendig vurdering som kan forelegges Solid.

10/5 Vannmålersaken:

–          Forespørsel er sendt ut til et antall rørleggere med tilbudsfrist 24 mai. Vi forventer installasjon tidlig høst. Tilbudene evalueres av styret rett etter mottak.

10/5 Vask av terrassevinduer

–          Vi har innhentet tilbud på vask av terrassevinduer fra Alt-Mann. Estimert pris ca 1000.- pr terrasse. Bjørn sjekker med en alternativ leverandør for å kvalitetssikre pris.

10/5 Skaret dammen

Vi inviterer Solòn for en befaring på Skaret dammen og gjennomgang av deres skisseforslag.

10/5 Fotgjengerovergang i Skiveien mot vår sti

–          Vi har mottatt dokumentasjon til høring på nytt planforslag inkludert fotgjengerovergang som treffer Skarets sti ned til Skiveien. Vi ber kommunen om et møte for å diskutere belastning på stien og fremtidig drift og vedlikehold.

10/5 Heller/asfaltering etter montasje av markiser

–          Vi bestiller asfaltering og reparasjon av heller som er defekte etter installasjon av markiser