Styremøte 3. oktober 2022

Til stede: Anne-Lise, Thor G., Bjørn N., Mariam, Berit

3/10 Agenda

– Gjennomgang av siste referat

– Vask av avfallskontainere

– Feilparkering/manglende booking av p-plass

– Den lille plassen som har vært leid ut – hva skal vi bruke den til?

– Regnskap

 

 
12/5 Utemøbler

12/05: Bålpanne er på plass. Løk under platting ble ikke fjernet. Sjekkes om det kan sprøytes.

–        Sette opp utemøbler etter mål. Thor Georg følger opp. 2 enkle benker og bord som kan flyttes rundt.

12/05: Ordentlig lokk til sandkassen kan sees på samtidig som utemøbler.

13/06: Venter på pris på utemøbler.

03/10: Venter fortsatt. Purres opp. Løk under platting må fjernes.

 

 

 

 

Thor Georg

6/12 Fukt-saken

Solid, sammen med Sameiet og Sweco ( skarets rådgiver) har kommet til tiltak i 3 seksjoner som skal prøves ut før dette innføres på resterende seksjoner som har meldt inn om problemer.

 

6/4: 3 lokasjoner utbedres av Solid etter påsken. Dersom dette fungerer etter hensikten så vil resterende innmeldte saker vurderes/utbedres.

 

12/5: Solid er trege med å svare. De skulle se på 3 seksjoner denne uken, men prøver nå å komme tilbake neste uke. Thor Georg følger opp.

 

13/6: Solid har begynt arbeidet med utbedring av fukt på 1 seksjon.

 

 

 

 

 

 

Thor Georg

12/5 Altman: Blomsterbed og beplantning

07/09:

·       Luking utføres iht. avtale 1 gang i måned, men Altman glemte å gjøre dette i juli. Det lukes ikke i området rundt dammen, fordi dette ikke er spesifisert i avtalen. Avtalen bør revideres og spesifiseres og det bør tas en gjennomgang med Altman. Kontrakten gjennomgås av Bjørn og Berit. Bjørn og Berit følger opp Altman sammen og fordeler ansvaret mellom seg.

·       Bjørn sender over kontrakt med Altman til styret.

·       Det må sjekkes om bøkehekk skal klippes av beboere. Det er sameiet som eier og skal vedlikeholde hekkene iht. leveransebeskrivelse fra Solon, men informert på første årsmøte at hekker eies av beboerne. Thor Georg tar dette med Enquist.

 

03/10:

Avtalen med Altman ble gjennomgang i møtet. Vi bruker gartner fra Altman til klipping av hekker.

–        Bjørn ber om et møte med Altman.

–        Det tas med en avtale om gjødsling i kontrakten.

–        Det må tas med at vannslanger byttes ut ved lekkasjer og vanning etter behov.

–        Vi spør om Altman har et system som viser hvilket arbeid som er utført (KS-system med sjekklister/logger) og ber om sjekklister som bekrefter at ting er gjort. Vi trenger også en sjekkliste på vasking.

–        Det er ønskelig med stokker mellom plen og grus. Bjørn sjekker pris på dette.

 

 

 

 

 

 

Bjørn/Berit

 

 

 

 

 

Bjørn

7/9 Regnskap

07/09

– Strømkostnader er fortsatt en bekymring.

– Kostnader for ventilasjon er høyere enn budsjettert. Resten er innenfor budsjett.

03/10

Vannmålere bør leses av og sammenliknes med akonto. Det bør tas en vurdering om felleskost bør økes til neste år.

 

 

 

 

 

 

 

Thor G.

12/5 Temperatur vann

Fortsatt klage på varmeforskjell når man bruker vann ulike steder. Termostatstyrte ventiler varmtvann som det kan være feil med. Mangelfull FDV-rapporter, innregulering og systemtegninger fra Solid. Bjørn og Thor Georg kaller inn Vito til et møte.

 

13/6: Bjørn og Thor Georg har møte 22.06.22 med Vito.

 

07/09: Bjørn purrer Vito om bekreftelse på at reguleringsventiler er stilt inn riktig.

 

03/10: Det mangler fortsatt svar fra Vito.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bjørn

7/9 Reklamasjoner

07/09 Liste over reklamasjoner:

03/10: Det er ikke mottatt svar fra Solid.

 

 

 

Thor Georg

13/6 Solceller

Styret er interessert i å se på muligheten for solceller. Mariam sjekker hvilke muligheter man har via Soleie og kostnader/støtte.

07/09: Thor sender oversikt over strømforbruk. Soleie leier ut solcelleanlegg til borettslag/sameier, det vil da være en månedspris som dekker drift og vedlikehold av solcellene. Mariam undersøker Solleie og liknende leverandører for mulighet for solceller og priser.

03/10: Strømforbruk er sendt til Soleie.

 

 

 

 

Mariam

13/6 Lekkasje sprinkler

6/13:Det har vært lekkasje fra sprinkler i garasjen i blokk B. Dette er Vito sitt ansvar.

 

03/10: Lekkasje skyldes feil i branntetting. Solid må følge opp. Dette er ikke sameie sitt ansvar.

 

03/10: 2 lekkasjer i sprinkelrør i D. Årsak til lekkasje er ikke funnet og sprinkel er koblet fra. Styret jobber videre med juridisk bistand fra forsikring mot Solid.

 
7/9 Garasje

7/9:Styret foreslår sette inn nettingbod eller sykkelstativ på liten p-plass i garasjen som tidligere har vært leid ut.

03/10: Avventer bruk av denne plassen foreløpig.

 

7/9: Henge opp laminerte lapper med info om gjesteparkering med tekst «Husk at g-parkering skal bookes på kolbotnskaret.no og telefonnummer i ruta.». Mariam og Thor Georg sjekker muligheten for laminering.

03/10: Mariam sender utkast til Bjørn. Bjørn skriver ut og laminerer.

 

 

 

 

 

Mariam

Bjørn

7/9 Montering av flaggholder på terrasser:

07/09: Anbefales ikke av entreprenør å borre i fasaden eller på rekkverket. Styret anbefaler at det brukes feste på glassrekkverket, feste på vegg er på eget ansvar. Thor Georg sender info til alle beboere. Beboerreglement må oppdateres.

 

03/10: Beboerreglementet oppdateres.

 

 

 

Thor Georg

7/9 Høstdugnad 07/09

–        Rydde bed, fylle på jord, legge på bark, klippe hekk++

–        Berit sender forslag til hva som kan være med på dugnaden.

03/10: Høstdugnad avholdt av Berit som fikk hjelp av et par beboere.

Berit
03/10 Varme garasje

Det sjekkes om varme må settes opp i garasjen.

Bjørn
03/10 Nettside/årsmøte

Mariam sjekker om årsmøte er lagt ut på hjemmesiden?

Siste årsmøte er ikke lenket til meny, og styreinfo er ikke oppdatert.

Mariam
03/10 Rydding fellesareler

Rydding under trappen og i garasje/fellesarealer. Thor Georg informerer beboere.

Thor Georg
  Neste møte 14.11.22. kl. 18:30. 02.12.22 tas det styremøte etterfulgt av middag.