Styremøte 7. september 2022

Til stede: Anne-Lise, Thor G., Bjørn N., Mariam, Berit

 

7/9 Agenda

– Gjennomgang av siste referat

– Vask av avfallskontainere

– Feilparkering/manglende booking av p-plass

– Den lille plassen som har vært leid ut – hva skal vi bruke den til?

– Regnskap

– Ladere El-bil

 
10/5 Utemøbler

 

12/05: Bålpanne er på plass. Løk under platting ble ikke fjernet. Sjekkes om det kan sprøytes.

–        Sette opp utemøbler etter mål. Thor Georg følger opp. 2 enkle benker og bord som kan flyttes rundt.

12/05: Ordentlig lokk til sandkassen kan sees på samtidig som utemøbler.

 

13/06: Venter på pris på utemøbler.

 

 

 

 

Thor Georg

6/12 Fukt-saken

Solid, sammen med Sameiet og Sweco ( skarets rådgiver) har kommet til tiltak i 3 seksjoner som skal prøves ut før dette innføres på resterende seksjoner som har meldt inn om problemer.

 

6/4: 3 lokasjoner utbedres av Solid etter påsken. Dersom dette fungerer etter hensikten så vil resterende innmeldte saker vurderes/utbedres.

 

12/5: Solid er trege med å svare. De skulle se på 3 seksjoner denne uken, men prøver nå å komme tilbake neste uke. Thor Georg følger opp.

 

13/6: Solid har begynt arbeidet med utbedring av fukt på 1 seksjon.

 

 

 

 

 

 

Thor Georg

6/12 Vedlikeholdsfond

6/12: Styret vurderer å gjøre en levetidsvurdering fra en ekstern rådgiver som grunnlag for å justere opp felleskostnadene for avsetning til et vedlikeholdsfond. Andre alternativ vurderes også fremover mot årsmøte.

14/2: Saken adresseres på årsmøte, der det foreslås å øke felleskostnadene med 10 pst., der formålet er å ha buffer for uforutsette strømkostnader og bygge opp et vedlikeholdsfond opp til 2 mill. kroner.

14/3: Det er utarbeidet en sak om ovennevnte til årsmøte.

6/4: Saken ble besluttet med et øvre tak på 2mnok.

12/5: Økte felleskostnader faktureres 1/7.

 

 

 

 

6/12 Altman: Blomsterbed og beplantning

 

12/5: Det har kommet spørsmål fra beboere om klatreplanter opp på balkongene. De går nå kun opp til 2. etg.

 

13.06.22: Stokker som hindrer steiner fra å rulle ned i bedet. Berit sender bilde til Bjørn som tar det med Altman.

 

07.09.22:

·       Luking utføres iht. avtale 1 gang i måned, men Altman glemte å gjøre dette i juli. Det lukes ikke i området rundt dammen, fordi dette ikke er spesifisert i avtalen. Avtalen bør revideres og spesifiseres og det bør tas en gjennomgang med Altman. Kontrakten gjennomgås av Bjørn og Berit. Bjørn og Berit følger opp Altman sammen og fordeler ansvaret mellom seg.

·       Bjørn sender over kontrakt med Altman til styret.

·       Det må sjekkes om bøkehekk skal klippes av beboere. Det er sameiet som eier og skal vedlikeholde hekkene iht. leveransebeskrivelse fra Solon, men informert på første årsmøte at hekker eies av beboerne. Thor Georg tar dette med Enquist.

 

 

 

 

 

 

 

Bjørn/Berit

 

 

Bjørn

Thor Georg

6/4 Lading av EL-biler

Refusjon av 80% og 70 ore/kWt

Borettslad har funnet en metode for å refundere den enkelte abbonement. Dette medfører at sameiet må justere prisen i systemet hver måned.

Anne-Lise prøver ut løsningen i faktura for april (som faktureres i mai)

 

12/5: Legges ut denne måneden slik at det faktureres for april. Borettslad ordner denne måneden, og vi ordner selv neste gang.

 

13/6: Anne-Lise og Thor Georg har fått opplæring og gjør korrigering av fakturering selv for de neste månedene.

 

13/9: Oppfølging av fakturering fungerer greit. Thor Georg sender ut info om at bestillinger av elbil-ladere må gå via styret.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thor Georg

7/9 Regnskap

07.09.22:

– Strømkostnader er fortsatt en bekymring.

– Kostnader for ventilasjon er høyere enn budsjettert. Resten er innenfor budsjett.

12/5 Temperatur vann

Fortsatt klage på varmeforskjell når man bruker vann ulike steder. Termostatstyrte ventiler varmtvann som det kan være feil med. Mangelfull FDV-rapporter, innregulering og systemtegninger fra Solid. Bjørn og Thor Georg kaller inn Vito til et møte.

 

13.06.22: Bjørn og Thor Georg har møte 22.06.22 med Vito.

 

07.09.22: Bjørn purrer Vito om bekreftelse på at reguleringsventiler er stilt inn riktig.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bjørn

7/9 Reklamasjoner

07.09.22:  Liste over reklamasjoner:

13/6 Solceller

Styret er interessert i å se på muligheten for solceller. Mariam sjekker hvilke muligheter man har via Soleie og kostnader/støtte.

07.09.22: Thor sender oversikt over strømforbruk. Soleie leier ut solcelleanlegg til borettslag/sameier, det vil da være en månedspris som dekker drift og vedlikehold av solcellene. Mariam undersøker Solleie og liknende leverandører for mulighet for solceller og priser.

 

 

 

Thor Georg

 

 

Mariam

13/6 Lekkasje sprinkler

Det har vært lekkasje fra sprinkler i garasjen i blokk B. Dette er Vito sitt ansvar.

7/9 Avfallscontainere

Styret har mottatt mail fra Kolbotn Hage om vasking av søppelnedsug/avfallscontainere. Styret beslutter å ikke ta denne saken videre fordi dette skal være kommunens ansvar.

7/9 Garasje

–        Styret foreslår sette inn nettingbod eller sykkelstativ på liten p-plass i garasjen som tidligere har vært leid ut.

 

–        Henge opp laminerte lapper med info om gjesteparkering med tekst «Husk at g-parkering skal bookes på kolbotnskaret.no og telefonnummer i ruta.». Mariam og Thor Georg sjekker muligheten for laminering.

 

 

 

 

 

 

Mariam/ Thor Georg

7/9 Montering av flaggholder på terrasser:

Anbefales ikke av entreprenør å borre i fasaden eller på rekkverket. Styret anbefaler at det brukes feste på glassrekkverket, feste på vegg er på eget ansvar. Thor Georg sender info til alle beboere. Beboerreglement må oppdateres.

Thor Georg
7/9 Høstdugnad 07/09

–        Rydde bed, fylle på jord, legge på bark, klippe hekk++

–        Berit sender forslag til hva som kan være med på dugnaden.

Berit
Neste møte 03.10.22. kl. 18:30