Styremøte 12. mai 2022

Til stede: Anne-Lise, Thor Georg, Mariam, Berit og Bjørn

Dato Tema
10/5 Agenda

●     Skaret dammen og sandkasse

●     Blomsterbed og beplantning

●     Fuktsaken

●     Luking i bed

●     Regnskap

●     Temperatur vann

 

 
10/5 Skaret dammen

Vi inviterer Solòn for en befaring på Skaret dammen og gjennomgang av deres skisseforslag.

9/6: Omfanget er avklart med Solòn og plansjen er sendt videre til Blå landskap som tegner ut arbeidstegninger.

11/8: Solid venter fortsatt svar fra arkitektene, og varsler at de er klare til å gå i gang umiddelbart når tegningene foreligger.

13/10: Solon har ferdigstilt tegninger, og er i dialog med Gultvedt og Solid om dato for utførelse. Utfordringer mtp. Kapasitet. Grunnarbeidene har planlagt oppstart uke 42/43

9/11: arbeidene er startet opp og er planlagt sluttført i uke 45/46.

6/12: Solid er forsinket og har som mål ferdigstille før jul.

14/2: Utarbeides nytt uteområde/platting og nytt lekeapparat på lekeplass. Arbeidet pågår og forventes ferdigstilt våren 2022.

 

6/4: Arbeidet er nå ferdigstilt, Berit organiserer arbeidet med møblering og vurderer grill/bålpanne og møblering. Vi må også vurdere involvering av sameiet.

 

12/05: Bålpanne er på plass. Løk under platting ble ikke fjernet og kommet opp gjennom platting. Sjekker om det kan sprøytes.

–        Sette opp utemøbler etter mål. Thor Georg følger opp. 2 enkle benker og bord som kan flyttes rundt.

 

12/05: Ordentlig lokk til sandkassen kan sees på samtidig som utemøbler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thor Georg

 

Thor Georg

6/12 Fukt-saken

Solid, sammen med Sameiet og Sweco ( skarets rådgiver) har kommet til tiltak i 3 seksjoner som skal prøves ut før dette innføres på resterende seksjoner som har meldt inn om problemer.

 

6/4: 3 lokasjoner utbedres av Solid etter påsken. Dersom dette fungerer etter hensikten så vil resterende innmeldte saker vurderes/utbedres.

 

12/5: Solid er trege med å svare. De skulle se på 3 seksjoner denne uken, men prøver nå å komme tilbake neste uke. Thor Georg følger opp.

 

 

 

 

 

Thor Georg

6/12 Vedlikeholdsfond

6/12: Styret vurderer å gjøre en levetidsvurdering fra en ekstern rådgiver som grunnlag for å justere opp felleskostnadene for avsetning til et vedlikeholdsfond. Andre alternativ vurderes også fremover mot årsmøte.

14/2: Saken adresseres på årsmøte, der det foreslås å øke felleskostnadene med 10 pst., der formålet er å ha buffer for uforutsette strømkostnader og bygge opp et vedlikeholdsfond opp til 2 mill. kroner.

14/3: Det er utarbeidet en sak om ovennevnte til årsmøte.

6/4: Saken ble besluttet med et øvre tak på 2mnok.

12/5: Økte felleskostnader faktureres 1/7.

 

 

 

 

6/12 Blomsterbed og beplantning

6/12: Vi har mottatt tilbud på luking i alle bedd, en gang pr måned med en person til en pris 17800 + mva. Styret er enig om at dette bestilles og evalueres fortløpende.

14/2: Hyppighet vurderes ut fra behov til våren.

14/3: Bjørn forespør Altman på gjødsling og klipping av busker og trær, samt orienterer årsmøte om vanning av uteområder.

 

6/4: Altmann rydder opp grus i bed ved garasjen som følge av vintervedlikeholdet.

Avtale med gartner pågår, inkludert luking, svetteslanger og gjødsling – vi avventer pris på tiltakene fra Altmann.

Styret vurderer å inkludere disse oppgavene i fast avtale med vaktmester. Slanger er ikke festet.

Bøkehekker klippes av beboere selv.

 

12/5: Luking, svetteslanger og gjødsling er bestilt av Altman. Årlig pris på kr 17800 for en gang per måned. Bjørn følger opp. Det gjødsles etter at det har regnet. (675 kr inkl.mva timen for gartner uavhengig.) Beboere som har spørsmål om klipping av hekken bes kontakte styret.

 

12/5: Vannet er satt på, men det mangler svetteslanger i bed ved dammen. Kommer igjen i morgen 4 timer og gjøre seg ferdig. Det gås ny befaring med Bjørn/Berit etter det.

 

12/5: Fylle opp jord og planter foran oppgang A. Bør plante tilbake det som var foran A? Gartner må se på det. Berit hører med gartner om hva som er best å plante. Berit sjekker om de kan starte med hagegruppe igjen og snakker med beboer. Det sendes ut info på mail og på facebook.

 

12/5: Det har kommet spørsmål fra beboere om klatreplanter opp på balkongene. De går nå kun opp til 2. etg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bjørn

 

 

Bjørn / Berit

 

Berit

6/4 Lading av EL-biler

Refusjon av 80% og 70 ore/kWt

Borettslad har funnet en metode for å refundere den enkelte abbonement. Dette medfører at sameiet må justere prisen i systemet hver måned.

Anne-Lise prøver ut løsningen i faktura for april (som faktureres i mai)

 

12/5: Legges ut denne måneden slik at det faktureres for april. Borettslad ordner denne måneden, og vi ordner selv neste gang.

 

 

 

 

 

 

12/5 Regnskap

–        Doble kostnader for tv i regnskapet.

–        Kostnader for ventilasjon er over budsjett. Kostnadene er ikke periodisert i regnskapet.

–        Strøm og varme er over budsjett.

–        Det kommer vedlikeholdsfondet.

–        Faktura for mai har med tv/nett for mai-juli.

–        Varsle om forbruket på strøm og varme at det kan føre til økt husleie. Bjørn skrur av kurs på radiator i fellesarealer.

 

 

 

 

 

 

 

Bjørn / Thor Georg

12/5 Temperatur vann

Fortsatt klage på varmeforskjell når man bruker vann ulike steder. Termostatstyrte ventiler varmtvann som det kan være feil med. Mangelfull FDV-rapporter, innregulering og systemtegninger fra Solid. Bjørn og Thor Georg kaller inn Vito til et møte.

 

Bjørn / Thor Georg

12/5 Sykler

Sykler som har stått lenge i sykkelstativet må flyttes 15. juni. Det sendes ut en mail. De syklene som står igjen fjernes.

 

Thor Georg
12/5 Reklamasjoner

–        Ramme til rist foran oppgang mangler – sender reklamasjon til Solid.

–        Reklamasjon blomster/planter som dør

Thor Georg
12/5 Nettside

Nettside må oppdateres med ny info under «viktig informasjon», styremedlemmer og årsmøte.

Mariam
Neste styremøte er mandag 13. juni. Ikke noe i juli.