Styremøte 09. januar 2023

Til stede: Thor G., Bjørn N., Mariam, Berit

09/01 Agenda

·       Gjennomgang av referat med aksjoner

·       Budsjett 2023,

·       Årsmøte

·       Merking av postkasser/ringeklokker og bestilling av oppdraget hos Altmann

·       Status etter befaring med Altmann og fremdrift på ny avtale

·       Service ventilasjonsanlegg, se vedlagt E-post

·       Evt: Tilbud på renholds avtale, Berit har fått en henvendelse – dette utføres pt i regi av Altmann

 

 

 

 

12/5 Utemøbler

12/05: Bålpanne er på plass. Løk under platting ble ikke fjernet. Sjekkes om det kan sprøytes.

–          Sette opp utemøbler etter mål. Thor Georg følger opp. 2 enkle benker og bord som kan flyttes rundt.

12/05: Ordentlig lokk til sandkassen kan sees på samtidig som utemøbler.

13/06: Venter på pris på utemøbler.

03/10: Venter fortsatt. Purres opp. Løk under platting må fjernes.

14/11: Bjørn fant møbler til en god pris, 2 benker (2,80m) + 1 bord. Bjørn ber om pris med og uten ryggstø.

02/12: Bestilles uten ryggstø til våren. Bord på 3,10 og benker på 2,80.

09/01: Bestilt av Bjørn med ønsket levering i april.

 

 

 

 

 

 

 

6/12 Fukt-saken

Solid, sammen med Sameiet og Sweco (skarets rådgiver) har kommet til tiltak i 3 seksjoner som skal prøves ut før dette innføres på resterende seksjoner som har meldt inn om problemer.

 

6/4: 3 lokasjoner utbedres av Solid etter påsken. Dersom dette fungerer etter hensikten så vil resterende innmeldte saker vurderes/utbedres.

 

12/5: Solid er trege med å svare. De skulle se på 3 seksjoner denne uken, men prøver nå å komme tilbake neste uke. Thor Georg følger opp.

 

13/06: Solid har begynt arbeidet med utbedring av fukt på 1 seksjon.

 

09/01: Solid skal få en tredjepart til å ta en kontroll også. De har ikke reparert hull som ble laget for testinger.

 

 

 

 

 

 

 

12/5 Altman: Blomsterbed og beplantning

07/09:

·       Luking utføres iht. avtale 1 gang i måned, men Altman glemte å gjøre dette i juli. Det lukes ikke i området rundt dammen, fordi dette ikke er spesifisert i avtalen. Avtalen bør revideres og spesifiseres og det bør tas en gjennomgang med Altman. Kontrakten gjennomgås av Bjørn og Berit. Bjørn og Berit følger opp Altman sammen og fordeler ansvaret mellom seg.

·       Bjørn sender over kontrakt med Altman til styret.

 

03/10:

Avtalen med Altman ble gjennomgang i møtet. Vi bruker gartner fra Altman til klipping av hekker.

–          Bjørn ber om et møte med Altman.

–          Det tas med en avtale om gjødsling i kontrakten.

–          Det må tas med at vannslanger byttes ut ved lekkasjer og vanning etter behov.

–          Vi spør om Altman har et system som viser hvilket arbeid som er utført (KS-system med sjekklister/logger) og ber om sjekklister som bekrefter at ting er gjort. Vi trenger også en sjekkliste på vasking.

–          Det er ønskelig med stokker mellom plen og grus. Bjørn sjekker pris på dette.

 

Infopunkt til agendaen på årsmøtet: Styret sørger for klipping av bøkehekkene som er sameiets ansvar.

 

14.11.22: Bjørn, Berit og Thor G. tar et møte med Altman. Bjørn kaller inntil møte i januar.

02.12.22: Avtalt møte 11. januar.

09.01.23: Møtet i januar avlyses og flyttes til våren. Setter av 31.mars kl.08.

–          En annen renholdleverandør ønsker å gi tilbud på vaktmestertjenester. Styret vurderer om vi skal lyse ut oppdraget på nytt om en stund.  Altman kan informeres om at vi tenker å gjøre dette på møtet.

–          Sjekklister tas opp som et punkt på møtet. Altman kan svare på hvordan de dokumenterer at arbeid er utført og om det er utført til riktig kvalitet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bjørn

7/9 Regnskap

Økte felleskostnader knyttet til TV/fiber etterfaktureres fra juni. Tv/internett blir belastet fra juni fordi det ikke kom med på tidligere fakturaer. Økningen var på 29 kr i mnd. og i juni kommer det (29*6)kr på fakturaen.

 

 

 

12/5 Temperatur vann

Fortsatt klage på varmeforskjell når man bruker vann ulike steder. Termostatstyrte ventiler varmtvann som det kan være feil med. Mangelfull FDV-rapporter, innregulering og systemtegninger fra Solid. Bjørn og Thor Georg kaller inn Vito til et møte.

 

13/6: Bjørn og Thor Georg har møte 22.06.22 med Vito.

 

07/09: Bjørn purrer Vito om bekreftelse på at reguleringsventiler er stilt inn riktig.

03/10: Det mangler fortsatt svar fra Vito.

14/11: Kommer tilbake med svar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bjørn

7/9 Reklamasjoner

14/11: 5 reklamasjoner per 29.8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13/6 Solceller

Styret er interessert i å se på muligheten for solceller. Mariam sjekker hvilke muligheter man har via Soleie og kostnader/støtte.

07/09: Thor sender oversikt over strømforbruk. Soleie leier ut solcelleanlegg til borettslag/sameier, det vil da være en månedspris som dekker drift og vedlikehold av solcellene. Mariam undersøker Solleie og liknende leverandører for mulighet for solceller og priser.

03/10: Strømforbruk er sendt til Soleie.

14/11: Det ble for dyrt for Soleie med utleie av solcelleanlegg. Solway er også forespurt. Ser på pris for kjøp av solcelleanlegg.

02/12: Forespurt solceller.no bedt om estimat.

09/01: Sender over priser til styret fra en leverandør.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mariam

13/6 Lekkasje sprinkler

6/13: Det har vært lekkasje fra sprinkler i garasjen i blokk B. Dette er Vito sitt ansvar.

 

03/10: Lekkasje skyldes feil i branntetting. Solid må følge opp. Dette er ikke sameie sitt ansvar.

 

03/10: 2 lekkasjer i sprinkelrør i D. Årsak til lekkasje er ikke funnet og sprinkel er koblet fra. Styret jobber videre med juridisk bistand fra forsikring mot Solid.

 

14/11: feil mellom 3. og 4 etasje. Skal ta tester i 4 leiligheter. Utredning pågår. Entreprenør har erkjent ansvar, men årsak er fortsatt uavklart.

02/12: Vito har tatt tester. Tatt hull hos Bjørn som må tettes igjen. Thor Georg følger opp.

09/01: Solid har ikke fått svar fra Vito. Hull er ikke tettet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thor G.

7/9 Garasje og boder

09.01.22: Ekstra liten gjesteplass kan f.eks. brukes til motorsykkel eller henger.  Dette kan tas opp på årsmøtet.

 

14/11: Uvedkommende i garasjen: Firma kommer på befaring for å se på sikring/kamera. Sameie må bes om samtykke for kamera og skilt.

02/12: Det kan tas avstemning på årsmøte. Kan vurdere lås til boddørene.

 

 

 

 

 

 

 

 

Thor Georg

03/10 Varme garasje

Det sjekkes om varme må settes opp i garasjen.

14.11.22: Askim Rør bes sjekke om strøm til vifter i garasje bør slås av når de kommer i desember.

09.01.23: Varmen er satt på igjen.

 

 

 

 

Bjørn

14/11 Merking av postkasser og ringeklokker

14.11.23: Lapper som ikke er bestilt via skiltbutikken må fjernes. Det sendes infomail på nytt om skilting til eierne med frist 15.01.23.

09.01.23: Sjekkes til neste styremøtet. Mailen sendes på nytt.

 

 

 

Thor G.

09/01 Det ble måkt inn på Skarets gårdsplass fra Kolbotn Park 6. januar. Thor Georg følger opp dette. Thor G.
09/01 Diverse:

–          Berit setter trippelstol med bøyle til barn på teknisk rom og informerer om at beboere kan låne den.

–          Service aggregater 23.-25. januar.

09/01 Årsmøte

–          28. februar. Kl. 18.30.

–          Invitere Solid/Vito til møte.

–          Anne-Lise og Bjørn er på valg. Må sette i gang valgkomiteen.

Thor G.
Neste møte: 13. februar