REERAT FRA BEBOERMØTE I SAMEIET SKARET ONSDAG 17. MARS 

Tilstede i Teams: Beate Simonsen, Thor Georg SælidBalèn Yousef, Bjørn NordmoBerit KaarbøAlf Åge Anderson, Anne-Grethe Bukholm, Anne-Lise Sørli, Dag AuknerEirin Hopstad, Bjørn Johansen, Jørn Grundseth, Mariam Akram, Marius Rise, Marte Rønningen, Martin Stabæk, Mathias Nipen, Per Glennås, Stine Faarvik Martinsen, Ståle Schibbye og Ingrid Fjukstad. 

Referent: Ingrid Fjukstad 

 

Balèn ønsker velkommen og forklarer at dette er beboermøtet som handler om ÅrsmøtesakeneÅrsmøte må man inn på linken alle har fått på mail for å stemme. 

1. Budsjett og regnskap 

Balèn viser frem regnskapet for 2020. På spørsmål om hvorfor vi har spart opp så mye og hva er årsaken til hvorfor vi skal ha samme budsjett 2021 når vi har så mye overskudd svarer Balèat kostnadene er beregnet høyere enn de faktisk ble. Marius fra Enqvist svarer at kommunale avgifter har slått ut mye mindre enn vi trodde, og at varmtvannforbruket var mye mindre enn beregnetPå kommentar om at det er rart at budsjettet for 2021 er for høyt når vi vet at det er for høyt svarer Marius at det blir naturlig at det justerer seg underveis i året. Balèn svarer at det er naturlig å ha et vedlikeholdsfond eller lignende slik at hver enkelt slipper å legge ut for eventuelle ting gjennom året, det er kanskje bra å ha en buffer, men hvor mye bufferen burde være på er fortsatt ikke bestemt. Det kommenteres at det er for mye å ha et fond på 1 million ettersom beboere flytter videre uten å få utbytte av det. Balèn svarer at vi skal ta det med videre til diskusjon i styret. 

 

2. Styrets årsrapport for 2020 

Balèn forteller om hvordan styret har jobbetdet har vært møter ute og inne tilpasset covid-året, og at alt er referatført. Samarbeid med sameiene rundt oss har fungert bra. Noen arrangementer har vi hatt som Berit har organisertDet har vært flere store saker. Vannmåleskal monteres, det skal hentes inn tilbud fra ulike firmaer og styret skal finne ut hvordan kostnadene skal dekkesDet kommenteres at vannmåleren kan betales av bufferen.  

Flekkmaling skal være bra nå, Altman har ordnet opp. Lysene i garasjeanlegget – Vestby elektro jobber med saken, det er en reklamasjonssakVentilasjonsarbeidet er utført for 2020, det er en årlig avtale der leverandør besøker hver seksjon årlig. 

Skaret dammen saken pågår selv om det går tregt, Solon er veldig opptatt. Det skal tegnes på skissene som lå som grunnlag og revideres etter det, styret må godkjenne og så skal Solon bygge. Det skal ferdigstilles mot sommeren er planen. Møblering og slikt kan man velge i ettertid. På spørsmål om vi har akseptert beløpet på 100 000kr svarer Balèn at man bruker landskapstegningen fra Blå Landskap og ved bruk av samme materiale og ikke nytt materiale, og siden vi er opptatt av funksjonen, som å flytte gjerdet og ha tilgang til dammen og oppholdsrommet rundt, kommer beløpet fra hva dette koster å gjennomføre. Det kommer ønske om at beboere får et informasjonsbrev på hvordan dette blir hvis det blir flere endringer/forslag fra/med Solon.  

 

3. Fastsettelse av styrets honorar for 2020 

Styrehonoraret er satt på 2000 pr boenhet. Effektiviserer styret med færre medlemmer.   

 

4. Valg av styret 

Introduserer nye varastyremedlemmer Marte og AnneLise. Thor Georg skal bli styreleder i et år og introduserer segBerit sier at alle må passe på blomstene i oppgangene mens ankelen hennes bedrer seg. Bjørn gleder seg til noen flere år nå som styremedlem og ikke lenger varamedlemdet er viktig for han at ting blir gjort riktig. 

 

5.  Tilleggssaker fra beboere 

  • Lys i trappeoppgangen -det blir mørkt i oppgang B etter å ha gått opp ca 3 etasjer, Berit svarer prøv å klappe i hendene så skal lyset komme på igjen. 
  • Trykkstyrt kaldt/varmt vann – det blir vekselsvis varmt og kaldt når man har på flere kraner/vaskemaskin samtidig  saken er meldt inn på vegne av alle fra styret, men vi har ikke fått svar enda. 
  • Kalkutslag på teglsteinen – det er normalt 3-5 år etter de er bygget ferdig. De luftet mer bak mursteinen og det hadde god effekt på algevekst, så vi har allerede sett forbedring. Saken er ikke lukket, den skal lukkes sammen med Skaret dammen etter befaring på begge med styret.  
  • Steinheller – Lift er brukt og ødelagt steinheller. Befaringer er gjort sammen med alle parter inkludert solskjermingsgruppen, det skal bli forbedret og hellene som er knekt skal byttes.  

 

Balètakker for møtet.